Darganfod eich Gwasanaethau Llyfrgell  


Digwyddiadau

Croeso i Lyfrgelloedd Merthyr

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Merthyr Tudful yn rhan o Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful sy’n darparu’r gwasanaeth statudol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

NEWS: Easter is coming to Merthyr's Libraries 

April 2017

This April join us for a packed programme of events for the Easter Holidays! 

We've got Easter Crafts, an Easter Egg Hunt with a difference and the launch of Code Club in Dowlais Library...and over in Cyfarthfa Park we've got a very special event that's just perfect for your little Princess or Knight! 

F Easter Crafts W

F Easter In Dowlais Library W

 Princesses Knights W


If you would like more information about any of these events, please feel free to contact us on library.services@merthyrleisuretrust.co.uk or 01685 725258

Ein Llyfrgelloedd

Mae pump o lyfrgelloedd gan Ferthyr Tudful gan gynnwys y Llyfrgell Ganolog, tair llyfrgell Cangen a’r Hwb Llyfrgell. Mae pob un o’n prif lyfrgel...

- Dysgu Rhago -

Parth Plant

Wyddoch chi fod plant sy’n darllen er mwyn pleser yn gwneud yn well yn yr ysgol? Wrth ymaelodi â Llyfrgelloedd Merthyr Tudful mae plant yn derb...

- Dysgu Rhago -

Ar-lein 24 aw

Wrth fod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell yn ystod oriau agored, ond hefyd byddwch yn cael ...

- Dysgu Rhago -


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.