Ar-lein 24 aw 


Wrth fod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell yn ystod oriau agored, ond hefyd byddwch yn cael ei ddefnyddio 24 awr drwy Gatalog y Llyfrgell

Gallwch ddefnyddio’r catalog i chwilio am lyfrau a DVDs sydd gennym mewn stoc a mewngofnodi i'ch cyfrif llyfrgell i adnewyddu a chadw eitemau ond hefyd i ddefnyddio ein llyfrgell 24 awr AM DDIM sy’n cynnwys eLyfrau, eLyfrau Llafar, egylchgronau, gwyddoniaduron, cwestiynau theori prawf yrru a chyrsiau iaith.

Mae’r adnoddau hyn ar gael i chi eu defnyddio ar amrywiol ddyfeisiadau o PCs a gliniaduron i dabledi a ffonau deallus, a’r cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif cerdyn llyfrgell a’r pin a ddarparwyd wrth i chi ymuno.

Rhagor o Wybodaeth


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.