eLyfrau ac eLyfrau sain a eLyfrau Llafar 

Gallwch fenthyg llyfrau a stoc lafar oddi wrthym yn bersonol a gallwch lawrlwytho llyfrau electronig a Llyfrau Llafar i’w darllen ar eich eDdarllenwr, tabled neu ffôn deallus neu chwaraewr MP3. 

Mae Llyfrgelloedd Merthyr Tudful yn eich galluogi i ddefnyddio tri chatalog sy’n cynnwys cannoedd o eLyfrau ac eLyfrau Llafar i’w lawrlwytho AM DDIM gyda benthyciadau’n amrywio o 1 i 21 diwrnod. Os yw’r llyfr yr ydych am ei gael ar fenthyg eisoes gallwch roi’r teitl ar gadw a byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich teitl yn barod i’w fenthyg.

Os byddwch yn gorffen llyfr cyn ei fod i gael ei ddychwelyd, yna gallwch ei ddychwelyd neu aros tan ddiwedd eich cyfnod benthyg.

Er mwyn defnyddio ein casgliadau eLyfrau ac eLyfrau Llafar dewiswch un o’r canlynol

BlwchBenthyg: eLyfrau eLyfrau Llafar

 

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.