eGylchgronnau ac eGomics  

eGylchgronnau ac eGomics 

Gallwch wneud pethau grêt gyda’ch Cerdyn Llyfrgell Merthyr yn cynnwys ffrydio detholiad gwych o eGomics a lawr lwytho a chadw amrywiaeth eang o eGylchgronnau

Gyda thros 250 o brif deitlau Cylchgronau a mynediad digyfyngiad at dros 16,000 o deitlau Comig poblogaidd a chlasurol i’w dewis o’n casgliad, mae yna rywbeth i bawb.

Caiff y casgliad cylchgronau ei ddiweddaru’n rheolaidd ac mae’n cynnwys amrywiaeth fawr o ddiddordebau o chwaraeon i ffasiwn, natur i fusnes, tatŵs i bobi ac mae ein casgliad Comics yn rhoi mynediad at brif deitlau fel Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers & Lego a’r hyn oll AM DDIM 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos!

Gallwch lawrlwytho’r eGylchgronnau a ffrydio’r eGomics yn uniongyrchol i’ch Llechen, Ffôn Clyfar, Gliniadur neu PC/MAC.

Os ydych yn lawrlwytho comigau i’ch plant, gallwch bori drwyddynt yn ôl amrediad oedran drwy ddethol o’r categorïau canlynol:

  • Plant ( 5+ oed)
  • Blynyddoedd Canolig ( 9+ oed)
  • Arddegau/Oedolion Ifanc  (13+oed)
  • Aeddfed ( 16+ oed)

Os hoffech unrhyw gymorth i gael mynediad at ein eGomigau neu eGylchgronnau mae croeso i chi gysylltu â ni ar library.services@merthyrleisuretrust.co.uk

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.