Casgliad Cyfeirio
Ar-lein  

A oes gennych feddwl chwilfrydig?

Oes yna gwestiwn na allwch ei ateb neu air yr ydych am gael ei ystyr yn gyflym?

Ydych chi’n fyfyriwr ac eisiau cael mynediad at amrywiaeth fawr o wybodaeth sy’n addas i’r oedran 24/7?

Efallai mai myfyriwr prifysgol ydych chi neu’n hunangyflogedig a’ch bod eisiau mynediad at gylchgronau academaidd AM DDIM yn eich llyfrgell leol.

Mae gan Lyfrgelloedd Merthyr gasgliad cyfeirio sy’n berffaith i chi! 

 

Llyfrgell Britannica

Boed yn frogaod neu ffiseg, garddio neu ddaearyddiaeth, mae Rhifyn Llyfrgell Britannica Ar-lein yn cynnwys y cyfan!

Mae’r Llyfrgell Britannica newydd yn cynnwys yr un cynnwys dibynadwy ynghyd â rhai nodweddion newydd sy’n gwneud dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn hawdd ac yn hwyl. Mae tri lefel ar gael; Iau ar gyfer disgyblion ysgol gynradd; Myfyriwr ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd neu yn y coleg ac Oedolyn i bawb arall!

Gallwch ddefnyddio Llyfrgell Britannica am ddim ar gyfrifiaduron yn eich llyfrgell leol neu o bell ar eich cyfrifiadur gartref 24 awr, y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif cerdyn llyfrgell.

 

Mae British Newspaper Archive – Rhifyn Cymunedol yn rhoi mynediad digyfyngedig i chi, i’r miliynau o dudalennau papur newydd sydd wedi eu sganio y mae safle Archif Papurau Newydd Prydain yn eu cadw, o unrhyw un o’r cyfrifiaduron cyhoeddus yn eich llyfrgell leol.

Er mwyn gweld tudalennau o’r archif, bydd angen i chi gofrestru (am ddim) a chael eich arwyddo i mewn i’r gwasanaeth.

Bydd yr holl erthyglau yr ydych yn edrych arnynt yn cael eu cadw yn eich parth Fy Ymchwil; sef eich parth personol ar gyfer storio a threfnu eich hoff erthyglau. Gallwch greu ffolderi yma ar gyfer gwahanol erthyglau a’u categoreiddio ym mha bynnag ffordd y mynnwch. Gallwch greu beth bynnag yr ydych am ei greu. Gallwch hefyd ychwanegu nodiadau at unrhyw un o’ch erthyglau i nodi eich meddyliau a chofnodi eich cynnydd. 

Access to Research Yn eich galluogi i ddarganfod byd o ymchwil academaidd a gyhoeddwyd, yn eich llyfrgell leol.

Gwybodaeth fanwl am bynciau’n cynnwys: celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a gwyddoniaeth. Dyma wasanaeth sy’n ddelfrydol i fusnesau bach, ymchwilwyr a myfyrwyr.

 

Oes cwestiwn na all unrhyw un o’r safleoedd hyn helpu i’w hateb? Beth am ddefnyddio gwasanaeth gwybodaeth genedlaethol Gofynnwch i Lyfrgellydd ?  

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.