Hwyl Darllen ac Ysgrifennu i Blant 

Gyda Cherdyn Llyfrgell Merthyr Tudful, medrwch ddefnyddio Ziptales, yn rhad ac am ddim, sef adnodd llythrennedd gwych a fydd yn siŵr o ysbrydoli cariad yn eich plentyn at ddarllen ac ysgrifennu. Mae Ziptales yn gwneud darllen yn hwyl gyda thros 500 o straeon rhyngweithiol a gweithgaredd ar gyfer plant 4 i 12+ oed, gan gynnwys trosleisio, animeiddiadau a chwisiau darllen a deall.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.