Ymarfer Prawf Theori Gyrru  

Theory Test Pro Mae hwn yn efelychiad ar-lein hynod o realistig ar gyfer profion theori gyrru’r DU ar gyfer pob categori o gerbydau.

Gellir cael mynediad at Theory Test Pro o’ch llyfrgell leol neu yn allanol drwy ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell. Mae’n cynnwys:

  • Holl gwestiynau swyddogol y prawf a drwyddedwyd gan y DSA, y bobl sy’n gosod y profion
  • Fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr
  • Efelychiadau fideo realistig o ganfyddiadau o beryglon
  • Mynediad at fanciau profion ar gyfer ceir, beiciau modur, a cherbydau nwyddau trwm
  • Cyfieithiadau drwy beiriant i dros 40 o wahanol ieithoedd
  • Profion galluogi-llafar fel eich bod yn gallu gwrando ar y cwestiynau 

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.