Amdanom Ni 


Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yn rhan o Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, sy’n cyflenwi’r gwasanaeth statudol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Caiff Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru eu llywodraethu gan Ddeddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 1964 ac maen nhw’n gweithio tuag at gyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru sy’n rhoi canllawiau i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd i fesur a yw’r gwasanaeth yn cyflawni Deddf 1964.

 

Rhagor o Wybodaeth


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.