Dwedwch Helo  


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, neu os hoffech gysylltu â ni i archebu ystafell, defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

  • Merthyr Tudfil Public Library Service, Merthyr Central Library, High Street, Merthyr Tydfil CF47 8AF 
  • +44 1685 725258 Croesawn alwadau yn y Gymraeg’
  • library.services@merthyr.gov.uk - www.merthyrlibraries.co.uk


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.