Darganfod eich Gwasanaethau Llyfrgell  


Digwyddiadau

Croeso i Lyfrgelloedd Merthyr

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Merthyr Tudful yn rhan o Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful sy’n darparu’r gwasanaeth statudol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 

Ein Llyfrgelloedd

Mae pump o lyfrgelloedd gan Ferthyr Tudful gan gynnwys y Llyfrgell Ganolog, tair llyfrgell Cangen a’r Hwb Llyfrgell. Mae pob un o’n prif lyfrgello...

- Dysgu Rhago -

Parth Plant

Wyddoch chi fod plant sy’n darllen er mwyn pleser yn gwneud yn well yn yr ysgol? Wrth ymaelodi â Llyfrgelloedd Merthyr Tudful mae plant yn derb...

- Dysgu Rhago -

Ar-lein 24 aw

Wrth fod yn aelod o Lyfrgelloedd Merthyr Tudful byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell yn ystod oriau agored, ond hefyd byddwch yn cael ...

- Dysgu Rhago -


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.