Sut i Ymuno  

Mae ymuno â’r Llyfrgell yn hawdd!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ein Ffurflen Aelodaeth Ar-lein a phan fydd eich cerdyn yn barod byddwn yn anfon e-bost atoch. Yna gallwch gasglu eich cerdyn newydd o Lyfrgell Canolog Merthyr pryd bynnag y dymunwch gan ddod ag un peth sy’n dystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Neu, gallwch brintio a chwblhau Ffurflen Aelodaeth o dan 18  neu’r Ffurflen Aelodaeth i Oedolion fel sy’n gymwys a’i chymryd gydag un peth sy’n dystiolaeth o’ch cyfeiriad i’ch llyfrgell leol.

Pan fyddwch yn derbyn eich cerdyn llyfrgell newydd a’ch rhif pin, byddwch yn gallu benthyg llyfrau, defnyddio ein cyfrifiaduron a chael mynediad ecsgliwsif ac AM DDIM i holl adnoddau ar-lein Llyfgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych neu os ydych am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar library.services@merthyrleisuretrust.co.uk or 01685 725258 

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.