Parth Plant 


Wyddoch chi fod plant sy’n darllen er mwyn pleser yn gwneud yn well mewn ysgol?

Wrth ymaelodi â Llyfrgelloedd Merthyr Tudful mae plant yn derbyn eu Cerdyn Llyfrgell Plentyn eu hunain a fydd yn rhoi mynediad i’r canlynol:

  • defnyddio cyfrifiadur a mynediad i’r rhyngrwyd AM DDIM
  • ffuglen, ffeithiol, comics, nofelau graffig a llyfrau llafar AM DDIM
  • cymorth â gwaith cartref AM DDIM – ar-lein ac yn y llyfrgell
  • e-lyfrau ac e-gylchgronau AM DDIM
  • Clybiau, gemau, digwyddiadau, gweithgareddau yn ein Llyfrgelloedd Canolog a Changen
  • Staff llyfrgell sy’n gyfeillgar ac yn barod eu cymwynas
  • Rhywle diogel i gwrdd â ffrindiau 

 

Rhagor o Wybodaeth


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.