Britannica Iau 

Boed yn frogaod neu’n ffiseg, garddio neu ddaearyddiaeth, mae Rhifyn Llyfrgell Britannica Ar-lein yn cynnwys y cyfan!

Mae gwedd newydd Llyfrgell Britannica yn cynnwys yr un cynnwys dibynadwy ynghyd â rhai nodweddion newydd i sicrhau bod dod o hyd i’r wybodaeth fod yn hawdd a llawn hwyl.

Mae tair lefel ar gael; gyda dau yn benodol ar gyfer plant.

Iau i fyfyrwyr ysgolion cynradd

Myfyriwr i fyfyrwyr ysgolion uwchradd neu goleg

Gellir cael mynediad at Lyfrgell Britannica am ddim ar gyfrifiaduron eich llyfrgell leol neu o bell 24 awr ar eich cyfrifiadur gartref, y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich rhif cerdyn llyfrgell.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.