Clwb Gwaith Cartref  

Mae ein Clybiau Gwaith Cartref yn digwydd bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol ac yn cynnig help i blant gyda’u gwaith cartref drwy eu helpu i ddefnyddio ein llyfrau a’n hadnoddau ar-lein. Gall plant hefyd argraffu hyd at bum tudalen AM DDIM yn ystod y sesiynau hyn.

Mae ein Clybiau Gwaith Cartref ar:

Llyfrgell Treharris: Dydd Mercher 3.30pm to 5.30pm

Llyfrgell Ganolog Merthyr:  dydd Iau 3.30pm tan 5.30pm

Llyfrgell Dowlais:  dydd Iau 3.30pm tan 5.30pm  

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.