Straeon a Rhigymau 

Ledled y Cyngor Bwrdeistref, a thrwy gydol yr wythnos rydym yn darparu amrywiol ffyrdd i chi gyflwyno eich plentyn bach i straeon, rhigymau, crefftau a gweithgareddau.

Amser Plant Bach

Mae ein sesiynau Amser Plant Bach yn darparu straeon, rhigymau, crefftau a hwyl i blant oedran cyn ysgol a’u teuluoedd.

Redhouse Cymru

Dydd Mercher

10yb - 11.30yb

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.