Llyfrgell Gymunedol Aberfan  


Mae Llyfrgell Gymunedol Aberfan wedi ei lleoli ar lawr gwaelod Canolfan Gymunedol Aberfan ac Ynysowen ac mae’n cynnig holl wasanaethau llyfrgell ar raddfa lai o faint.


  • Monday - SundayCLOSED
  • CyfeiriadHeol Pantglas, Aberfan, CF48 4QE
  • Ffôn01685 725258 Croesawn alwadau yn y Gymraeg
 • Cyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd, argraffydd du a gwyn a llungopïwr

  Cysylltu â’ch Llyfrgell

  Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

  Cysylltu â Ni

  Adnewyddu Ar-lein

  Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

  Adnewyddu Ar-lein

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.