Gwasanaeth Cyswllt Cartref  


A ydych chi’n gaeth i’r tŷ am eich bod yn hen, yn fethedig neu’n anabl ac yn methu â chyrraedd unrhyw un o Lyfrgelloedd Merthyr?

Efallai bod aelod o’ch teulu’n gaeth i’r tŷ neu efallai eich bod yn gymydog, yn ofalwr neu’n weithiwr iechyd proffesiynol sy’n gofalu am rywun sy’n methu â gadael y tŷ?

Os felly, mae gwasanaeth Cyswllt Cartref Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tydfil ar eich cyfer chi.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi gwybod i ni yr hoffech chi ymuno â’r gwasanaeth Cyswllt Cartref a byddwn yn anfon llyfrgellydd arbenigol atoch am sgwrs gyfeillgar. Bydd hi’n treulio peth amser yn dod i’ch adnabod chi a’ch hoffterau darllen gan gynnwys y mathau o lyfrau rydych yn eu hoffi, eich hoff awduron a phynciau, yn ogystal â chanfod a hoffech dderbyn eich dewis o lyfrau mewn Print Bras neu fformat Clyweled.

Yn ystod yr ymweliad cyntaf hwn, byddwn hefyd yn rhoi cerdyn llyfrgell i chi a rhif pin, yn trefnu eich diwrnod derbyn llyfrau nesaf ac yn rhoi calendr i chi fel eich bod yn gwybod pryd fydd yr ymweliad nesaf.

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â’r Gwasanaeth Cyswllt Cartref, neu os hoffech ragor o wybodaeth am Gyswllt Cartref, cysylltwch â ni ar 01685 353480 neu library.services@merthyr.gov.uk

Homelinks Poster W 


  • Monday - FridayClosed
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • CyfeiriadY Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
  • Ffôn01685 725258 Croesawn alwadau yn y Gymraeg

  Cysylltu â’ch Llyfrgell

  Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

  Cysylltu â Ni

  Adnewyddu Ar-lein

  Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

  Adnewyddu Ar-lein

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.