Hwb Llyfrgell  


Mae Hyb y Llyfrgell yng Nghanolfan Hamdden Merthyr yn cael ei redeg gan staff y Llyfrgell ar y cyd â’r staff Hamdden. Gyda chasgliad o lyfrau yn ymwneud â iechyd a ffitrwydd yn ogystal â dewis o lyfrau ar gyfer Oedolion a Phlant, mae’r Ganolfan Hamdden yno i ddiwallu eich holl anghenion hamdden.


  • Monday - SundayCLOSED
  • CyfeiriadCanolfan Hamdden Merthyr, CF48 1UT
  • Ffôn01685 725258 Croesawn alwadau yn y Gymraeg

  Cysylltu â’ch Llyfrgell

  Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

  Cysylltu â Ni

  Adnewyddu Ar-lein

  Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

  Adnewyddu Ar-lein

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.