Llyfrgell Treharris  


Mae Llyfrgell Treharris yn gwasanaethu ardal ddeheuol y cwm ac mae’r holl wasanaethau llyfrgell ar gael yma ar raddfa lai o faint. 

 


  • Monday - SundayCLOSED
  • CyfeiriadHeol Perrott, Treharris, CF46 5ET
  • Ffôn01685 725258 Croesawn alwadau yn y Gymraeg
 • Cyfrifiaduron at Ddefnydd Cyhoeddus, Argraffydd Du a Gwyn a Llungopïwr

  Cysylltu â’ch Llyfrgell

  Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

  Cysylltu â Ni

  Adnewyddu Ar-lein

  Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

  Adnewyddu Ar-lein

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.