Hanes Lleol a’r Teulu 


Os ydych yn ymchwilio i Achau eich Teulu neu’n ymddiddori yn hanes eich ardal, yna gall Llyfrgelloedd Merthyr eich helpu.

Mae gan Wasanaethau Llyfrgell  Merthyr Tudful Gasgliad Hanes Lleol helaeth sy’n cynnwys llyfrau, ffotograffau, papurau newydd, dogfennau a mapiau, tra bo’r adran Hanes Teulu’n darparu amrywiaeth helaeth o lyfrau a all eich helpu chi i feithrin sgiliau a chael gwell dealltwriaeth o sut beth oedd bywyd i’ch cyndeidiau.

Mae yna wasanaethau ar gael hefyd fel printio a sganio A3 a staff gwybodus wrth law i’ch helpu chi â’ch ymchwil i Hanes Lleol.

Rhagor o Wybodaeth


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.