Hanes Teulu  

Ydych chi’n chwilfrydig am hanes eich teulu?

Ydych chi erioed wedi tybio o ble y daeth eich cyndeidiau?

Gall Llyfrgelloedd Merthyr eich helpu!

Yn ogystal ag amrywiaeth eang o lyfrau am Hanes Lleol a’r Teulu a all eich helpu i feithrin sgiliau a gwell dealltwriaeth o sut beth oedd bywyd i’ch cyndeidiau, mae Llyfrgelloedd Merthyr yn cynnig mynediad mewn-tŷ AM DDIM i’r gwasanaethau achyddiaeth rhyngwladol cydnabyddedig canlynol:

Ancestry Library Edition: Adnodd achyddiaeth fwyaf poblogaidd y byd. Mae’n cynnwys cyfrifon, cofnodion mewnfudo, hanesion teulu, cofnodion militaraidd, dogfennau llysoedd a chyfreithiol, cyfeirlyfrau, mapiau, cyfeirlyfrau masnach, rhestrau a rhagor.

Canfod fy ngorffennol: Ffynonellau ymestynnol yn cynnwys cofnodion geni, data cyfrifiad, coflithoedd a rhagor.

 

Darllenwch y canlynol am rai tipiau diddorol ar ymchwilio i Achau eich Teulu:

Cam 1: Gweithiwch am yn ôl. Dechreuwch â chi’ch hunain, cofnodwch eich holl fanylion ac yna ysgrifennwch bopeth a wyddoch eisoes am eich teulu.

Cam 2: Siaradwch â’ch teulu. Gofynnwch i’ch rhieni, modrybedd, ewythrod, mam-gu a thad-cu, cefndryd, beth maen nhw’n ei wybod a gwirio a yw unrhyw un arall yn y teulu wedi llunio’r achau y gallech eu copïo a gweithio â nhw.

Cam 3: Dewiswch gyfenw unigol neu un person i’w ymchwilio. Mae ffocysu eich chwiliad yn helpu i gadw eich ymchwil ar y trywydd iawn, gan leihau’r siawns o fethu manylion pwysig.

Cam 4: Byddwch yn dditectif. Chwiliwch am gliwiau ffisegol mewn drarau a blychau. Edrychwch allan am ddogfennau sy’n rhoi enwau, dyddiadau a pherthnasoedd teuluol.

Cam 5: Porwch y rhyngrwyd am wybodaeth. Mae yna lawer o gronfeydd data, byrddau negeseuon a gwefannau sy’n arbenigo mewn achyddiaeth.

Cam 6: Ymwelwch â’r lleoedd ble yr oedd eich teulu’n byw. Chwiliwch drwy fynwentydd, llysoedd barn, eglwysi a hen fapiau am wybodaeth.

Cam 7: Rhowch yr holl wybodaeth yr ydych wedi ei chasglu ar siart achau’r teulu. Mae cyfarwyddiadau gam wrth gam ar gael ar-lein os nad ydych yn gyfarwydd â’r drefn.

Cam 8: Ar ôl i chi fynd mor bell ag y gallwch, cymerwch gam yn ôl a chymryd seibiant. Yna ewch i gam 3 a dewis enw un arall o’ch cyndeidiau i’w ymchwilio! 

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.