Hanes Lleol  

Mae gan Wasanaethau Llyfrgell  Merthyr Tudful Gasgliad Hanes Lleol ymestynnol sy’n cynnwys:

 • Copïau o Gofrestrau bedyddio, priodi a chladdu ar gyfer nifer o eglwysi Merthyr Tudful.
 • Ffurflenni Cyfrifiad a Mynegeion Enwau Personol ar gyfer Merthyr Tudful mewn cyfnodau o ddeng mlynedd rhwng 1841 a 1901.
 • Mynegeion Arysgrifau Coffaol
 • Mynegeion Cyhoeddedig gan Gymdeithas Hanes Teulu Sir Forgannwg
 • Rhestrau Pleidleiswyr Cynnar a Chofrestrau Etholiadol ar gyfer Merthyr Tudful. Noder: Ceir nifer o fylchau yn y dilyniannau.
 • Merthyr Express (Rhifyn Merthyr) a phapurau newydd cynnar eraill o Ferthyr Tudful ar ficroffilm o 1864.
 • Mae mynediad i'r British Newspaper Archive o bob un o'n AM DDIM i gael mynediad at gyfrifiaduron y Llyfrgell
 • Mapiau cynnar Arolwg Ordnans ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a mapiau hanesyddol eraill.
 • Cyfeiriaduron cynnar y sirol ar gyfer Sir Forgannwg
 • Casgliad helaeth o ffotograffau lleol

Mae’r gwasanaethau canlynol gennym ni hefyd i’ch helpu chi gyda’ch ymchwil:

 • Sganiwr A3 i ddigideiddio hen ffotograffau’r teulu a memorabilia eraill
 • Argraffydd A3 printer a lamineiddiwr ar gyfer achau a siartiau’r teulu
 • Amrywiaeth eang o lyfrau Hanes Lleol a’r Teulu a all eich helpu i feithrin sgiliau a chael gwell dealltwriaeth o sut beth oedd bywyd i’ch cyndeidiau 
 • Aelodau’r staff wrth law i ateb eich cwestiynau

Os na allwch ymweld yn bersonol, gellir cyflawni’r ymchwil ar eich rhan. Codir tâl am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni ar library.services@merthyr.gov.uk neu 01685 353480 i gael manylion.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.